نرم افزارهای کاربردی

اسفند ۱۴, ۱۳۹۸

کار با فایلهای فشرده – ZIP – RAR

در این ویدئو میخواهیم کار با فایلهای فشرده را باهم بررسی کنیم.فایل فشرده ایجاد کنیم و آنهارا از حالت فشرده خارج نماییم.
تماس با ما