برچسب: ایجاد شیئ گرد و سایه های گرد

0

ساخت ابر در css-html

در این ویدئو میخواهیم توسط box-shadow در html-css یک ابر بسازیم، و در نهایت توسط یک تکه کد جی کوئری ، قابلت جابجایی را به آنها بدهیم. با ما همراه باشید. مطالبی که در...