برچسب: سرمایه حبس شده 20 میلیارد دلاری

bitcoin-invest 0

20 میلیارد دلار ارز دیجیتال حبس شده

20 میلیارد دلار ارز دیجیتال حبس شده در Coinbase، هجوم سرمایه را از سمت سرمایه گذاران نهادی را نشان میدهد. Tejpaul (سرپرست پوشش نهاد های سازمانی Coinbase) در مورد تقاضای سازمانها در مورد بیت...